Wettelijke informatie & Privacy

Privacy

Wij respecteren uw privacy!

Toch wordt u op deze site verzocht persoonlijke gegevens in te vullen. Door deze gegevens met ons uit te wisselen, geeft u uw toestemming tot het bewaren en gebruiken van deze gegevens zodat wij u de services kunnen leveren waarom u hebt gevraagd, uw orders uit te voeren en u informatie te sturen omtrent uw dossier en gelijksoortige services en producten. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is en uitsluitend onder strikte voorwaarden toegankelijk is voor de aangewezen medewerkers.

Deze persoonlijke gegevens worden volledig behandeld conform de Wet privacybescherming (Behandeling van persoonsgegevens) [Koninklijk besluit] van 8 December 1992. Indien u meer informatie wilt over deze Privacywet van 8 December 1992, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [Commission pour la protection de la vie privée], Boulevard de Waterloo 115, 1000 Brussel. U kunt deze informatie ook vinden op de website van de Belgische federale regering: www.privacy.fgov.be

U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de gegevens die u levert. alle eventuele kosten die voortkomen uit het verkeerd leveren van deze informatie wordt volledig bij u in rekening gebracht. U mag uw gegevens op elk gewenst moment wissen of wijzigen : hiervoor hoeft u alleen maar een brief (met datum) te sturen naar de eigenaar van de gegevens:

© Antipodes ® (Wooloomooloo SA NV) GSA Qantas Holdidays - 483 b56 Louizlan - 1050 Brussel.

De eigenaar van de gegevens verplicht zichzelf om geen persoonlijke gegevens te verstrekken zonder een uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. Persoonlijke gegevens kunnen echter wel openbaar worden gemaakt wanneer dit door wetgeving wordt bepaald of voor een van de onderstaande redenen:

1. om te voldoen aan wetgeving, of in juridisch belang van de website of de eigenaar van de website;

2. om de rechten of eigendommen van de eigenaar van de site, site of de gebruikers te beschermen ;

3. in noodgevallen, om de persoonlijke veiligheid van gebruikers, de website of het publiek te beschermen.

Deze site kan anonieme informatie verzamelen die geen persoonlijke gegevens bevat, maar informatie bevat over de computer via welke de website wordt bezocht. Over het algemeen wordt dergelijke informatie via het Internet verzameld door middel van cookies, IP addressen of andere digitale computeridentificatiecodes. Deze gegevens zijn bruikbaar voor marketingdoeleinden en de verbetering van de geleverde services.

Cookies zijn kleine pakketjes informatie die via een website worden gezonden naar de browser van uw computer en daar vervolgens worden bewaard. Cookies geven de identiteit van de gebruiker niet prijs. Zij slaan gegevens op over de voorkeuren van de gebruiker voor sommige services. Het gebruik van cookies is wereldwijd geaccepteerd, maar als u dat wilt kunt u uw browser, via het menu, zo instellen dat cookies worden geweigerd. In zulke gevallen zult u echter niet het maximale uit deze website halen.

Deze site may kan links naar sites van derden bevatten. De hierboven beschreven privacybescherming is niet noodzakelijkerwijs van toepassing op dergelijke websites van derden.

Als u van mening bent dat de eigenaar van deze website deze privacyregels niet volledig naleeft, kunt u ons een e-mail bericht sturen naar info@gofly.be.

Wij zullen alles binnen de commerciële grenzen in het werk stellen om het probleem te onderzoeken en recht te zetten.

Early booking